La nostra filosofia, el tracte personalitzat al client

Serveis oferits

La nostra filosofia: oferir un tracte personalitzat al client. Assignem a cada empresa un professional amb el qual poder comunicar-se directament. Des de la sinceritat i professionalitat tractem de donar resposta a qualsevol dubte o inquietud que puga sorgir, orientant i assessorant sobre les millors opcions per a la seua empresa.

Àrees

Laboral

El nostre equip en constant actualització en relació a la nova normativa laboral publicada, li assessora sobre totes aquelles matèries que es deriven de les relacions laborals. Mitjançant una relació professional, actual i propera li mantenim assabentat de tots els canvis laborals que puguen afectar a la seua activitat.

Mes informació

Fiscal i comptable

Fiscalitat

La complexa normativa fiscal que regula les obligacions tributàries requereix d’un assessorament professional conscient de la realitat de la seua empresa. El nostre equip treballa per tal de que l’assessorament no es redueïsca a una mera operació determinada, sinó que emprem tots els nostres recursos humans i materials per garantir la millor planificació fiscal de la seua activat.

Mes informació

Econòmic-Comptable-Financer

Els nostres experts comptables s’encarreguen de posar en funcionament el sistema de comptabilitat de la seua empresa i assessorar-li en tot moment sobre qualsevol dubte al respecte. A més, junt amb els nostres experts economistes posem a la seua disposició informes financers i tota aquella informació rellevant que li ajudarà en la presa de decisions i control de la gestió del seu negoci.

Mes informació

Jurídica

Els diferents experts en matèria jurídica s’encarreguen d’analitzar el seu cas detalladament buscant la millor resposta d’una manera eficaç, directa i àgil. La seua dilatada experiència en múltiples matèries garanteix un servei personalitzat adaptat a les seues necessitats.

Mes informació

Internacional

El nostre despatx col·labora amb altres despatxos professional ubicats en altres països arreu dels cinc continents. Col·laboració que ens permet oferir als nostres clients un assessorament jurídic i legal integral adient a les seues necessitats empresarials.

Altres

Amb la finalitat de proporcionar un servei complet als nostres clients disposem de col·laboradors en múltiples matèries com són la selecció de personal, estudis i projectes per a llicències ambientals, certificats d’eficiència energètica, segurs, formació especialitzada per al client, gestoria, etc.

Mes informació