Nuestra filosofía, trato personalizado al cliente

Altres Serveis

  • Selecció de personal.
  • Estudis i projectes d’enginyeria: Llicències ambientals, instal·lacions de baixa tensió i alta tensió, instal·lacions de centres de transformació, llicències d’obres per a activitats, certificats  d’eficiència energètica en edificis, etc.
  • Assessorament i gestió en tot tipus de subvencions i ajudes.
  • Servei en prevenció de riscos laborals.
  • Selecció i contractació a través d’ETT.
  • Segurs generals (Vida, Responsabilitat Civil, Habitatge, Plans de pensions, etc.).
  • Formació a mida i solucions corporatives.
  • Gestoria: transferència de vehicles, targeta de transports, canvis de domicili, etc.