Nuestra filosofía, trato personalizado al cliente

Laboral

 • Assessorament a empreses, autònoms i treballadors.
 • Nòmines.
 • Segurs social
 • Presentació d’impostos (IRPF).
 • Contractacions.
 • Acomiadaments.
 • Quitances.
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Estudis de costos.
 • Ajornament de deutes.
 • Conciliacions judicials.
 • Subrogacions d’empreses.
 • Incapacitats temporals i permanents, càlcul i tramitació.
 • Jubilacions, càlcul i tramitació.
 • Assistència a inspeccions de treball.
 • Actuació com a receptors notificacions SEU ELECTRÒNICA.
 • Informació constant sobre els canvis en la normativa laboral i les seues conseqüències.
 • Assistència davant la jurisdicció laboral.