Nuestra filosofía, trato personalizado al cliente

Jurídica

Dret mercantil

 • Dret societari (societats de capital, professionals, associacions, fundacions, cooperatives, etc.).
 • Compravenda, fusions, escissions, transformacions i dissolucions de societats.
 • Contractació mercantil i comercial.
 • Responsabilitat d’administradors, reclamacions entre socis, etc.
 • Gestió de patrimonis immobiliaris i/o financers.
 • Competència deslleial.
 • Procediments judicials nacionals i internacionals.
 • LOPD.

Dret Civil

 • Compravenda d’immobles, arres, opcions de compra, etc.
 • Obligacions i contractes.
 • Successions i donacions.
 • Matrimonial i família.
 • Arrendaments.
 • Propietat horitzontal.
 • Reclamacions de quantitat.
 • ITP, plusvàlues.
 • Drets reals.

Dret concursal i insolvència

 • Presentació de concurs de creditors.
 • Reestructuració d’empreses.
 • Reestructuració financera.
 • Acords pre-concursals.

Dret penal

 • Assessorament i defensa en tot tipus de delictes i faltes amb particular especialització en l’àmbit penal-econòmic.
 • Intervenció en nom del client com a part activa o passiva en qualsevol tipus de denuncia i querella.
 • Delictes contra la seguretat vial.
 • Procediments jutjats de menors.
 • Dret penal en l’àmbit familiar.