Nuestra filosofía, trato personalizado al cliente

Fiscalitat

 • Assessorament fiscal.
 • Presentació d’impostos (IVA, IRPF, IS).
 • Realització de rendes i patrimoni.
 • Presentació declaracions de resums anuals.
 • Presentació declaracions informatives i censals (036, 347,349).
 • Atenció de requeriments de l’Agència Tributària.
 • Assistència davant inspeccions d’hisenda.
 • Presentació de recursos i reclamacions economicoadministratives.
 • Ajornaments i suspensions.
 • Apoderament de societats incloses en la Direcció Electrònica Habilitada (DEH).
 • Planificació fiscal d’operacions societàries.
 • Informació actualitzada sobre els canvis fiscals i les seues conseqüències.

Econòmic-Comptable-Financer

 • Assessorament comptable.
 • Confecció i supervisió de la comptabilitat.
 • Posada al dia de comptabilitats endarrerides.
 • Preparació del tancament comptable de l’exercici.
 • Outsourcing.
 • Assessorament financer.
 • Planificacions econòmiques.
 • Estudis i informes per a l’obtenció de crèdits oficials.
 • Assessorament sobre inversions i refinançament.
 • Intervenció davant bancs i entitats financeres.
 • Estudis de viabilitat de projectes.
 • Valoració d’empreses.
 • Auditories.
 • Compareixença i representació davant els serveis de gestió o inspecció.
 • Actuació com a professionals col·laboradors de l’AEAT per a la realització de presentacions telemàtiques.